Private kunder

Vi utfører asfaltering, finjustering og komprimering av underlag, gravearbeider, transport, kantsteinsetting, asfaltskjæring, drenering etc.

 

Noen praktiske opplysninger

 

Underlaget på en gårdsplass som er beregnet for lettere trafikk bør være bærelag av pukk/kult tykkelse ca 30 cm. Som bindlag legges ca 5 cm subbus 0 - 20 mm, som avrettes og komprimeres med det fall (minst 1 cm på 1 m) og den jevnhet som det ønskes på asfaltdekke.

På leiregrunn bør det legges en fiberduk før bærelaget legges for å forhindre sammenblanding av massene.

 

Bedrifter

Vi utfører de nødvendige arbeider i forbindelse med asfaltering av nye områder eller ved legging av ny asfalt på tidligere asfalterte plasser.


Asfaltering, finjustering og komprimering av underlag, gravearbeider, transport, kantsteinsetting, asfaltskjæring, asfaltfresing oppmerking etc.

  • Veier
  • Industriplasser
  • Godsterminaler
  • Parkeringsplasser
  • Skoleplasser
  • Fortauer
  • Gårdsplasser

Har Bergen Fiber/ Altibox fiberutbygging i ditt område?

Vi har avtale med å asfaltere igjen etter graving, så da har du mulighet til å få et godt tilbud på asfaltering når vi først er på plass.

 

Entreprenører & kommuner

Vi utfører arbeid for entreprenører og byggherrer.

 

Vi har utført arbeide for:

 

  • Bergen Kommune
  • Fjell Kommune
  • Osterøy Kommune

Asfalt

Asfalt er en mix av bitumen, grus og betong som kan produseres i mange forskjellige typer ut i fra bruksområder.

Asfalt er godt egnet som veidekke grunnet sine elastiske egenskaper i motsetning til betong som er et mer sprøtt materiale.

Agb 8, Agb 11 og Agb 16 er den mest brukte typen på privat og industritomter. Tallet bak Agb står for maks steinstørrelse i blandingen og jo høyere den blir,  jo sterkere/grovere blir asfalten.

Agb 8

Agb 8 får en veldig fin overflate som kan brukes på gangveier og områder der det ikke er transport. Anbefalt tykkelse fra 80- 100 kg pr m2. (3,5- 4,5 cm)

Agb 11

Agb 11 er typen som er mest brukt på private hage tun og veier der det ikke er daglig tungtransport. Denne gir en fin overflate og er veldig slitesterk. Anbefalt tykkelse fra 100-120 kg pr m2 (4,5 – 5 cm)

Agb 16

Agb 16 er meget slitesterk, men får også en litt grovere overflate. Denne bør brukes på industri tomter der det er daglig tungtransport og bruk av trucker. Anbefalt tykkelse 100-120 kg pr m2 (4,5 – 5 cm)